Mrs Lloyd


Blwyddyn 3 a 4 Cymraeg

Croeso i dudalen dosbarth Mrs Lloyd. Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

Mrs Lloyds Class

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn dilyn y thema ‘Plant y Chwyldro’ felly bydd llawer o’r gwaith a wneir yn y dosbarth yn ymwneud â’r thema yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, er enghraifft mewn llyfrau, sydd yn ymwneud â’r thema, mae croeso i’ch plentyn ddod â nhw i’r dosbarth.

 

Gwaith Cartref

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod pob Dydd Llun. Rhoddir tasgau Mathemateg neu Iaith yn wythnosol. Gofynnir i chi ddychwelyd y gwaith cartref erbyn Dydd Gwener er mwyn marcio’r gwaith a darparu cymorth – lle y bo angen. Ni fydd profion sillafu wythnosol bellach ond fe fyddant yn cwbwlhau ymarferion sillafu o fewn y dosbarth.

 

Darllen

Rhoddir y cyfle i bob disgybl i fynd a llyfr darllen Cymraeg a Saesneg adref ac i’w newid pan yn briodol. Hybir y plant i ddarllen yn rheolaidd gyda chymorth eu rhieni/gwarchodwyr. Gofynnwn yn garedig i chi ysgrifennu unrhyw nodiadau/sylwadau yn eu cofnodion darllen ac i ddychwelyd y llyfrau darllen i’r ysgol yn ddyddiol.

 

Addysg Gorfforol

Bydd y gwersi addysg gorfforol ar brynhawn Dydd Iau a prynhawn Dydd Gwener. Bydd angen i’r plant wisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y wers hon.

 

Offer

Mae croeso i’ch plentyn ddod â chas pensil i’r dosbarth ond mae’n bwysig iawn nodi mai eu cyfrifoldeb nhw yw edrych ar ôl eu heiddo bob amser.

 

Os oes gennych gwestiwn, neu os hoffech drafod unrhyw fater ymhellach, mae croeso i chi wneud apwyntiad i gwrdd â mi yn yr ysgol. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.