Côr yr Ysgol


Caiff y plant gyfle i ddysgu amryw o ganeuon traddodiadol a chyfoes yn ystod yr ymarfer. Bydd cyfle ganddynt i berfformio'r hyn a ddysgant mewn nifer o gyngherddau lleol a chystadleuthau. Cafodd y Parti Cerdd Dant y profiad o gystadlu yn Eisteddfod yr urdd eleni am y tro cyntaf. Enillodd y parti y wobr gyntaf yn Eisteddfod Cylch a'r trydydd wobr yn yr Eisteddfod Sir. Da iawn blantos!

 

Who / Pwy

Year 3 / Blwyddyn 3

 

When / Pryd

Wednesday / Dydd Mercher

 

Time / Amser

3:15 - 4:15

 

Who's in charge / Pwy sy'n gryfrifol

Mrs Lloyd, Miss Nicklin

 

Price / Pris

£1