Staff


Pennaeth

Mrs Rhian Kenny B.Sc (Hons), PGCE, NPQH

Mrs Rhian Kenny B.Sc (Hons), PGCE, NPQH

Pennaeth / Senior Designated Person for Child Protection

 

Athrawon

Mr Ben Batcup

Mr Ben Batcup

Athro

Athro Blwyddyn 5/6 Cymraeg

stars
Mrs Sian Lloyd

Mrs Sian Lloyd

Athrawes

Athrawes Blwyddyn 3/4 Cymraeg

stars
Mrs Cara Dellow

Mrs Cara Dellow

Athrawes

Athrawes Blwyddyn 3/4 Saesneg

stars
Miss Linda Nicklin

Miss Linda Nicklin

Athrawes

Athrawes Blwyddyn 1/2 Cymraeg

stars
Miss Emma Morris

Miss Emma Morris

Athrawes

Athrawes Meithrin/Derbyn Cymraeg

stars
Mrs Rachel Davies

Mrs Rachel Davies

ALNCo/Athrawes

stars
Mrs Victoria Davies

Mrs Victoria Davies

Athrawes

Athrawes Blwyddyn 1/2 Saesneg

stars
Mr Nicholas Davies

Mr Nicholas Davies

Dirprwy Bennaeth

Athro Blwyddyn 5/6 Saesneg

 

 

Cynorthwywyr Dysgu

Mrs Toni Groves

Mrs Toni Groves

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Mr Rhodri Lewis

Mr Rhodri Lewis

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Miss Hayley Ryan

Miss Hayley Ryan

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Mrs Nicola Fowler

Mrs Nicola Fowler

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Mrs Caroline Taylor

Mrs Caroline Taylor

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Mrs Karan Pritchard

Mrs Karan Pritchard

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Miss Maria D'Angelo

Miss Maria D'Angelo

Cynorthwyydd Dysgu

stars
Mrs Lorraine Mathias

Mrs Lorraine Mathias

Cynorthwyydd Dysgu

 

Clerc yr Ysgol

Mrs Sian Elias

Mrs Sian Elias

Clerc yr Ysgol

 

Cleaner

Mrs T Sperka

Mrs T Sperka

 

Staff y Gegin

Mrs Sherrie Lewis

Mrs Sherrie Lewis

Cogydd

stars
Mrs Dawn Davies

Mrs Dawn Davies

Cynorthwyydd Arlwyo

stars
Mrs Dilys Hopkins

Mrs Dilys Hopkins

Cynorthwyydd Arlwyo

stars
Mrs Lisa Starr

Mrs Lisa Starr

Clerigol

 

School Crossing Parole

Mr P Thomas

Mr P Thomas